Pomoc Regulamin Przełącz interfejs

Zaloguj
O programie
×

Regulamin użytkownika publicznego serwisu konsultacji przestrzennych kMap

 

 

 

Definicje

 

Organizacja - podmiot publiczny, któremu udostępniony jest serwis kMap. Warunki świadczenia usługi względem Organizacji, objęte są odrębnymi regulacjami.

 

Użytkownik publiczny - każda osoba korzystająca z funkcjonalności serwisu kMap związanych z uczestnictwem w konsultacji. 

 

 

  1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Serwis konsultacji przestrzennych kMap (zwany dalej Serwisem) udostępnia usługodawca  - Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5. 87-100 Toruń, biuro@geofabryka.pl.

 

1.2. Realizacja konsultacji przestrzennych, w których wykorzystywany jest serwis kMap odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

 

1.3. Do korzystania Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

 

1.4. Wszystkie elementy architektury Serwisu (w tym baza danych) zainstalowane są w ośrodku przetwarzania danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

  1. Dostępne usługi

 

W serwisie konsultacji przestrzennych, Użytkownik publiczny może skorzystać z następujących usług:

 

2.1. Zgłoszenie potrzeby

 

2.1.1. Potrzeby to głos Użytkownika publicznego w dowolnej sprawie dotyczącej przestrzeni Organizacji. Potrzebę można zgłosić w każdej chwili, dla dowolnego miejsca w Organizacji. O uruchomieniu tej usługi decyduje Organizacja uruchamiająca konsultację. 

2.1.2. Zgłoszona potrzeba zostanie dodana do mapy (tj. będzie dostępna publicznie) po sprawdzeniu jej treści przez Moderatora (tj. użytkownika Organizacji). 

 

2.1.2. Inni użytkownicy mogą dokonywać oceny potrzeb za pomocą narzędzi komentowania, polubienia itp.

 

2.2. Udział w konsultacjach

 

2.2.1 Organizacja może podejmować szereg działań, podczas których zachęca lokalną społeczność do współdecydowania o zmianach w jej przestrzeni. W zależności od decyzji Organizacji, użytkownik w danej konsultacji ma możliwość wyrażenia swojego zdania, poprzez uczestnictwo w jednej z form konsultacji: opinii, ankiecie z pytaniami przestrzennymi, wyłożeniu publicznym, dyskusji publicznej, przygotowaniu formularza wniosku lub uwagi. Za formę oraz opis konsultacji odpowiada Organizacja.

 

2.2.2. Inni użytkownicy mogą dokonywać oceny wybranych form konsultacji i zgłoszonych w ich ramach treści za pomocą narzędzi komentowania, polubienia itp.

 

2.2.3. Dostęp do publicznych funkcjonalności systemu, o których mowa powyżej, nie wymaga rejestracji i/lub logowania w Serwisie.

 

2.2.4. Cześć funkcjonalności np. wysłanie zapytania podczas dyskusji publicznej nad wyłożonym dokumentem planistycznym wiąże się z podaniem nazwy zgłaszającego, która następnie będzie udostępniona publicznie. Wskutek dobrowolnej decyzji użytkownika, dane te mogą stanowić dane osobowe. Szczegółowe informacje o tym, dlaczego wymagane jest podanie nazwy użytkownika i jak jest dalej wykorzystywana, są dostępne poniższych punktach regulaminu, a także w odpowiednich w oknach aplikacji.

 

 

  1. Postanowienia końcowe

 

3.1. Za treść konsultacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizacja.

 

3.2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).  1. Dane osobowe

 

4.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5. 87-100 Toruń, NIP: 956-231-02-42.

 

4.2. Użytkownikowi publicznemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

  1. Pliki cookies

 

5.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

5.2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika publicznego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Geofabryka Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 19/5, biuro@geofabryka.pl

 

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz utrzymania sesji Użytkownika publicznego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik ten nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

5.5 Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies, jakich może dokonać Użytkownik publiczny, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

 

Toruń, dnia 21 kwietnia 2020 r.